Dla rynku


Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021r.

Prezentacja ze spotkania 30.09.2021

Informacja dotycząca obowiązków związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Podsumowanie kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2021 r. Wybrane zagadnienia.

Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Wywiad z Marcinem Obronieckim Prezesem PANA dla PAP Biznes: Błędy w pracy rewidentów to margines, ale trzeba je eliminować

Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie zmian na unijnym rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego, przygotowane na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) nr 537/2014

Zrozumienie kontroli wewnętrznej w okresie pandemii COVID-19

Komunikat w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich i odbiorców ich usług

Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021

Jak przygotować się do badania za rok 2020

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wywiad z Agnieszką Baklarz, dyrektor w Departamencie Kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dla Dziennika Gazety Prawnej (3.08.2020)

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

Proces badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny w świetle wytycznych zaprezentowanych na stronie IFAC

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

Wywiad z prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dla Dziennika Gazety Prawnej (18.05.2020).

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku

Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2019 r. (wg stanu na 18 marca 2020 r.) 

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich