Komunikat dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat


Komunikat o nałożeniu kary administracyjnej na firmę audytorską AUDYT Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska