Kontakt


Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Ul. Kolejowa 1

01-217 Warszawa

NIP: 5252802078

REGON: 384416473

 

Telefon: 22 428 24 95
Fax: 22 487 81 71
E-mail: pana@pana.gov.pl
Skrzynka ePUAP: /PANA/SkrytkaESP

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu STREFA, pytania prosimy kierować na adres: strefa@pana.gov.pl.

Problemy techniczne występujące podczas korzystania z systemu STREFA prosimy zgłaszać na adres: strefa@pana.gov.pl z wykorzystaniem Formularza kontaktowego

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących składania sprawozdania rocznego pytania prosimy kierować na adres: sprawozdanie@pana.gov.pl

Numery rachunków bankowych:
1) Kary administracyjne (pieniężne) wraz z odsetkami i kosztami upomnień należy przekazywać na rachunek bankowy nr 73 1130 1017 0020 1559 0620 0006,
2) Opłaty z tytułu nadzoru oraz odsetki od nieterminowych wpłat należy przekazywać na indywidulany numer mikrorachunku przesłany przez PANA firmie audytorskiej,
3) Opłata za wpis na listę należy przekazywać na rachunek bankowy nr 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003,
4) Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego PANA (zasądzonych przez sąd w sprawach dochodzeń dyscyplinarnych, po wniesieniu wniosku PANA o ukaranie) należy przekazywać na rachunek bankowy nr 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat pracy Agencji

Nasze biuro:

Deklaracja dostępności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego