Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego


KOMUNIKAT

w sprawie obowiązku przekazania informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), tj. przekazania informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego wraz z podaniem wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy.

Formularz zgłoszenia rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA, bądź na adres e-mail: umowa@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów, bądź na adres korespondencyjny Agencji.

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji.